perjantai 16. lokakuuta 2015

Ilo kasvaa liikkuen -ohjelman digiloikkaus leikkiin

Varhaiskasvatuksen uusi liikkumis- ja hyvinvointiohjelma julkistettiin maaliskuussa 2015. Ohjelma on rakennettu yhteistyössä laajan asiantuntijaverkoston kanssa ja tukimateriaalit sen toteuttamiseksi on testattu sadoissa pilottipäiväkodeissa. Ohjelman tavoitteena on mahdollistaa jokaiselle lapselle päivittäinen mahdollisuus liikkumiseen ja liikunnan iloon aktiivisessa toimintaympäristössä. Ohjelmassa toteutetaan pienten askelten ideologiaa ja jatkuvan kehittämisen mallia. Ohjelman julkistamisen jälkeen verkoston pääsuunnitteluryhmä kokoontui ja totesimme yhdessä, että haluamme jatkaa yhteisen ohjelmamme kehittämistä edelleen. Haarukoimme keskeiset kehittämisen kohteet ja yhdeksi sellaiseksi nousi mediaoppimisen ja liikkumisen yhdistäminen.

Leikkien ja liikkuen suhdetta digilisaatioon

Digipedagogiikka, sähköinen oppimisympäristö, mediavälineet ja pilvipalvelut ovat uskoakseni tulevaisuutta myös varhaiskasvatuksessa. Monilukutaito sisältäen digitaalisen lukutaidon näkyy mm. uusissa esiopetuksen opetussuunnitelman perusteissa ja niin, että työskentelyssä korostuu leikki ja muut lasten aktiivista roolia tukevat tavat opetella, kokeilla ja toimia.

Uusi digiloikkari ryhmä
Olemme elokuussa perustaneet uuden digiloikkaus leikkiin- projektiryhmän ja iloksemme saaneet ryhmään mahtavaa osaamista ja innostusta ihan uusistakin verkoston jäsenistä ympäri Suomen. Ryhmän tavoitteena on kerätä yhteen olemassa olevia hyviä käytäntöjä liikkumisen ja mediaoppimisen toimintatavoista ja malleista sekä kehittää uusia malleja. Ryhmä on asettanut itselleen tehtäväksi miettiä, miten medialaitteita voidaan hyödyntää lasten liikuttamisen tukemisessa siten, että pedagogiikka on vahvasti taustalla.

Hyviä käytäntöjä jakoon
Projektiryhmän työ käynnistyy nyt hyvien käytäntöjen keräämisellä ja on jo ollut mahtavaa kuulla millaisia innovaatioita ja käytäntöjä on kentällä olemassa. On olemassa kuntasoisia media-aakkosia, blogikirjoituksia päiväkotien arjesta, uusia innostavia kuntahankkeita, elokuvaprojekteja, valokuvauskouluja, skype-treffejä toisten päiväkotien kanssa ja tablettien käyttöä pihasuunnistuksessa. Ryhmässä kerätään näitä hyviä käytäntöjä yhteen ja laitetaan sitten kaikille jakoon Ilo kasvaa liikkuen - ohjelman kautta.

Blogisarja
Digiloikkaus leikkiin -ryhmän jäsenet ovat päättäneet alkaa kirjoittaa blogia kukin vuorollaan ja kertoa siinä omasta työstään ja ajatuksistaan. Tämä kirjoitus käynnistää blogisarjan. Itselläni tämä kokonaisuus ja oppimisen uudet tavat on uusi ja innostava, josta omakohtaista kokemusta on vielä vähän. Uskon, että oma pieni välinekammo vähenee ja osaaminen lisääntyy kokeilemalla ja pienin askelin. Sain viikko sitten ensimmäisen tablettini....Mahtavaa lähteä tällekin oppimisen polulle yhdessä verkoston kanssa, yksin ei tarvitse osata kun voi tehdä yhdessä.

Nina Korhonen, Varhaiskasvatuksen liikunnallistamisen asiantuntija, Valo

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti