keskiviikko 9. maaliskuuta 2016

Lasten liikuttamista ja QR-koodeja Kajaanin esiopetuksessa


Taustaa 

Kajaanin varhaiskasvatuksessa on jo pitkään toiminut aktiivinen päiväkotikohtaisten liikuntavastaavien joukko, jonka tehtävänä on ollut kehittää lasten liikuntakasvatusta ja liikuttamista. Liikuntavastaavien porukkaan kuuluu myös lastentarhanopettaja Satu Huotari. Hän halusi uusia ideoita siihen, miten iPadeja voisi hyödyntää esiopetuksessa lasten omaehtoisen liikunnan lisäämiseksi. Satu pyysi pohdintaan mukaan esiopetuksen tvt-mentori lastentarhanopettaja Riikka Sipilän. Riikka toimii kajaanilaisessa ICT-pedagogisen toimintakulttuurin kehittämishankkeessa, jossa mentorien tehtävänä on antaa eväitä digitaalisten välineiden pedagogiseen hyödyntämiseen opiskelussa esi- ja perusopetuksessa. Kajaanin esiopetuksessa toimii kaksi tvt-mentoria, lastentarhanopettajat Riikka Sipilä ja Emmi Ronkainen.


Tuumasta toimeen

Satu ja tvt-mentori Riikka Sipilä pohtivat yhdessä asiaa ja totesivat QR-koodit hyväksi lähtökohdaksi. Ajatuksena oli, että QR-koodien taakse voisi piilottaa erilaisia tehtäviä ja ohjeita. Myöhemmin idea jalostui siihen, että Riikka pyysi mukaan vielä lastentarhanopettajat Paula Rautiaisen Teppanan päiväkodista sekä Maarit Rusasen Kettukallion päiväkodista. He lähtivät yhdessä rakentamaan toimintaa yhdessä tavoitteenaan luoda lapsia aktivoivia QR-koodeja koko kaupungin eskareiden käyttöön. Ryhmä kokoontui ensimmäisen kerran tammikuussa 2016.


Toteutus

Aluksi sovittiin, miltä aihealueelta kukin tekee QR-kooditehtäviä. Ensimmäisellä kerralla Paula otti vastuun hippaleikeistä, Satu pihalla toteutettavista pienistä liikuntatehtävistä ja Maarit sisätiloissa tapahtuvista aktiviteeteistä. Mentori-Riikka toimi teknisenä tukena ja apuna kaikille. Eskarilaiset olivat kaikissa päiväkodeissa mukana ideoimassa tehtäviä ja toteutukseen valikoituivat ne pelit ja toiminnot, jotka olivat kunkin lapsiryhmän suosikkeja. Lapset olivat toteuttamassa suorituksia ja toimivat videoilla esittäjinä. Lapset nauhoittivat myös kaikki ohjeääniraidat. Laitteina käytettiin iPad mini- ja iPad Air 2-laitteita. Videoklippejä tehtiin käyttämällä iPadin kameraa, iMovie- sekä PuppetPals-sovelluksia. Materiaalit tallennettiin Google Driveen. 

QR-koodeista on tarkoitus tehdä tehtäväkortteja ja sijoittaa niitä oppimisympäristöön sisälle ja ulos. Tämän jälkeen ei tarvitse muuta kuin antaa lapselle mobiililaite ja lupa liikkua. Lapsi lukee koodin laitteella ja sen jälkeen suorittaa tehtävän yksin tai yhdessä toisten kanssa.

Jatkossa


Työ on vasta alkuvaiheessa. Tavoitteena on saada jo valmiita QR-koodeja jaettua kaikkiin Kajaanin päiväkoteihin kevään kuluessa. Toteutuksessa mukana olleet lapset ovat olleet erittäin tyytyväisiä lopputuloksiin. Lapset ovat olleet hyvin motivoituneita tekemiseen ja saaneet paljon oppia monelta osa-alueelta kuten vuorovaikutus- ja ryhmätyöskentelytaidoista, ilmaisusta ja tietysti myös mobiililaitteen hallinnasta ja eri sovellusten käytöstä.  Kaisa Mustonen, Kajaanin varhaiskasvatus

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti