maanantai 9. toukokuuta 2016

Digiloikka leikkiin -hanke mukana ITK-konferenssissa

Miten mobiilivälineillä voidaan edistää lasten liikkumista? -esitys kiinnosti tämän vuoden ITK-päivien osallistujia. Digiloikka leikkiin -ryhmän kokemuksia ja ideoita oli kuuntelemassa täysi salillinen varhaiskasvattajia ja opettajia Aulangolla. Esityksen otsikko herätti kiinnostusta, koska yleensähän mobiililaitteet nähdään enemmänkin liikkumisen rajoittajana kuin edistäjänä.
Hankkeen toimijoiden yhteistuumin työstetyssä esityksessä haluttiin korostaa ensisijaisesti lasten leikin merkitystä mobiililaitteiden käytössä. Konkreettisten esimerkkien avulla pidettiin tärkeänä antaa ideoita lapsia aktivoivista käyttötavoista päiväkotien ja koulun arjessa. Mobiililaitteen käyttämisessä haluttiin korostaa lasten omaa sisällön tuotantoa, jossa yhdessä suunnitellaan ja toteutetaan vaikkapa video, sarjakuva tai animaatio. Näyttäviä mobiilituotoksia tehdessä kehittyvät samalla myös monet muutkin opetussuunnitelman tavoitteet, kuten vuorovaikutus- ja ongelmanratkaisutaidot. Parhaimmillaan digilaitteiden monipuolinen käyttö opetuksessa siirtyy myös lasten vapaa-aikaan. Näin toivon mukaan voidaan vähentää passivoivaa pelien pelaamista.

QR-koodien avulla on innostettu lapsia liikkumaan useammalla Digiloikka leikkiin -hankkeen toimipaikalla. Lapset innostuvat QR-koodeja skannaamalla liikunnallisiin suorituksiin leikin kautta. Koodista saattaa avautua esimerkiksi kuperkeikkaan kannustava video tai tehtävä, jossa siirrytään seuraavalle rastille vaikkapa yhdellä jalalla pomppien. Lasten itsensä suunnittelemat olympialaiset ja niiden dokumentointi mobiililaitteilla tukee sekä liikkumista että digitaitojen kehittymistä. Samalla tulee harjoiteltua myös yhteistyötä ja tehtävien jakamista.

Esityksessä korostettiin myös kasvattajien mielikuvituksen merkitystä, sillä lapsia voidaan kannustaa liikkumaan mitä ihmeellisimmissä yhteyksissä. Harvalle tulee mieleen yhdistää koodaaminen ja liikkuminen, mutta kun Bebot-robottia ohjelmoidaankin liikuntatehtäväkortista toiseen, niin aina robotin pysähdyttyä lapset pääsevät liikkumaan. Tai kun green screen -toiminnolla vaihdetaan taustaksi jääkiekkokaukalo tai urheilukenttä, niin syntyy monia hauskoja liikunnallisia hetkiä ja näyttäviä lopputuotoksia.

Tutustu Digiloilla leikkiin -ryhmän ITK-konferenssin esitykseen ja löydä monia uusia liikuttavia ideoita lasten päiväkoti- tai koulutyöskentelyyn.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti