perjantai 5. helmikuuta 2016

Sävyisästi yhdessä! - kehollista toimintaa Mediataitoviikolle

Ensi viikolla 8. - 14.2.2016 vietetään neljättä kertaa Mediataitoviikkoa, joka on mediakasvatuksen kansallinen teemaviikko. Mediataitoviikkoa vietetään vuosittain aina helmikuun toisella viikolla, ja sen tavoitteena on edistää lasten ja nuorten mediataitoja sekä vahvistaa aikuisten taitoja suunnitella ja toteuttaa mediakasvatusta. Mediataitoviikon aikana lukuisat eri toimijat järjestävät monenlaisia kampanjoita ja toimintaa mediakasvatuksen
tiimoilta.

Helsingin varhaiskasvatusvirasto on yhtenä toimijana mukana järjestämässä pienten lasten kasvattajille sisältöä ja tekemistä Mediataitoviikolle. Virastossa viime elokuussa alkanut hanke, Oivalluksia eskarista! - monilukutaitoa ja mobiilia oppimista edistämässä, on työstänyt yhteistyössä Mannerheimin Lastensuojeluliiton kanssa Sävyisästi yhdessä -materiaalin vuorovaikutustaitojen ja mediailmaisun toiminnalliseen tutkimiseen pienten lasten kanssa.

Mediataitoviikon teemana on tänä vuonna ‘Parempi netti virtaa meistä’. Me, Sävyisästi yhdessä -materiaalin tekijät, lähdimme miettimään, millaiset taidot ja tekeminen antaisivat eväitä pienille lapsille kasvaa kohti tasapainoista ja hyvinvoivaa elämää ja toimijuutta myös netissä. Päädyimme siihen, että hyvä itsetuntemus, toisen arvostava kohtaaminen sekä luonteva ja monikanavainen vuorovaikutus ja yhteisöllinen tekeminen olisivat tärkeitä juttuja tutkia ja käsitellä lasten kanssa.
 

Sävyisästi yhdessä -materiaali tarjoaa mahdollisuuden tutkia ja pohtia lasten kanssa kehollisuuteen ja vuorovaikutukseen liittyviä asioita. Mediakulttuuri ja sen monet sosiaaliset verkostot asettavat lapsille ja nuorille monenlaisia paineita suhteessa omaan kehoon, samoin kuin olemiseen ja toimintaan toisten kanssa. Jo pienten lasten kanssa voidaan tutkia ja tunnistaa vuorovaikutuksen ja viestinnän monia muotoja - lähtien ilmeistä, eleistä ja erityisesti pienelle lapselle niin tärkeästi kosketuksesta.

Oivalluksia eskarista! -hankkeessa on mietitty paljon sitä, miten mediakasvatusta ja digivälineitä voisi hyödyntää lasten liikkumisen ja kehollisen oppimisen tukena. Sävyisästi yhdessä -materiaalista löytyy useita vinkkejä tutkia vuorovaikutusta ja viestintää sekä esimerkiksi suuntakäsitteitä ja tilan hahmottamista toiminnallisesti liikkuen. Tässä yksi esimerkki:
 
Eleohjaus

Miten saada toiset liikkumaan ja toimimaan ohjeiden mukaan tilassa käyttäen vain elekieltä? Lapset ohjaavat eleiden avulla joko pariaan tai pientä ryhmää toimimaan ja liikkumaan tietyllä tavalla. Tehtävään saadaan lisää haastetta rakentamalla tilaan ratoja, joita pitkin pitää kulkea, tai esteitä, joita pitää väistellä. Monilukutaitoa voidaan harjoitella tekemällä lasten kanssa toiminta- tai liikuntakortteja piirtämällä tai valokuvaamalla eleitä ja asentoja. Kortteja voidaan käyttää eleohjauksen apuna tai sijoittaa toimintaradalle näyttämään mallia, miten eri kohdissa tulee toimia tai liikkua. 
Toiminta- ja liikuntaohjeita voidaan kuvata myös videolle. Videoista voidaan tehdä maksuttomalla Aurasma-sovelluksella ’auroja’ eli ryhmätilan esineisiin ja seinän kuviin piilotettuja viestejä. Aurasma-sovelluksella voidaan myös etsiä tilasta ’auroja’ ja toimia niiden antaman mallin tai ohjeen mukaisesti. (Kuvat: Jauri Laakkonen)Aurasmasta ja tunnetaitojen käsittelystä digin avulla voit kurkata pienen esimerkin Oivalluksia eskarista! -hankkeen esittelyvideolta YouTubesta.

Muut Sävyisästi yhdessä -materiaalin toimintavinkit löydät  osoitteesta www.mll.fi/savyisastiyhdessa.

Antoisaa ja toiminnallista Mediataitoviikkoa kaikille!


- Johanna Sommers-Piiroinen, Oivalluksia eskarista! -hankkeen projektivastaava

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti